Wasiliana Nasi

Anwani/Mahali

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Tume ya Usuluhishi na Uamuzi
S.L.P 716,

Jengo la PSSSF, Ghorofa ya 6,

Barabara ya Makole ,

Dodoma

Tupigie

Simu: 2136524 / 2136490

Barua pepe

dir@cma.go.tz

Nukushi

2136508