Historia yetu

Mnamo mwaka 1984 Tanzania ilibadilisha mfumo hodhi wa uchumi kuelekea mfumo unaoongozwa na soko. Mchakato wa maboresho ulijumuisha dhana ya ubinafsishaji na uchumi wa soko huria ambazo kimsingi zilipelekea kufanyika kwa maboresho katika mfumo wa sheria. Kwa msingi huo, sheria za zamani zilirekebishwa na/au kufutwa na sheria mpya zilitungwa na kujumuisha sheria za kazi.

Maboresho ya sheria za kazi yaliyofanyika mwaka 2004 yalipelekea kuundwa kwa Taasisi mpya za kazi ambapo miongoni mwa taasisi zilizovunjwa ni pamoja na Mabaraza la Usuluhishi, Waziri wa Kazi na Mahakama ya Kazi (ya zamani). Chini ya sheria mpya za kazi Taasisi zilizopewa mamlaka ya kutatua migogoro ni pamoja na Tume ya Usuluhishi na Uamuzi na Mahakama Kuu, Divisheni ya Mahakama ya Kazi.

Tume ya Usuluhishi na Uamuzi ilianza kufanya kazi tarehe 04 Mei, 2007 na inatoa huduma katika mikoa yote Tanzania Bara. Tume hutatua migogoro kwa njia ya Usuluhishi ambapo wadaawa hukubaliana kutatua mgogoro kwa hiari na endapo Usuluhishi unaposhindikana mgogoro hutatuliwa kwa njia ya Uamuzi; kupitia hatua ya Uamuzi shauri huendeshwa na hatimaye Tuzo hutolewa.

Tuzo inayotolewa na Muamuziinafunga pande zote na haiwezi kukatiwa rufaa na upande usioridhika unaweza kuomba Marejeo katika Mahakama Kuu, Divisheni ya Mahakama ya Kazi ambayo inayo mamlaka ya kutengua uamuzi wa Tume kutokana na kasoro mbalimbali katika mchakato mzima wa Uamuzi. Kadhalika, Tuzo itolewayo na Tume inaweza kukaziwa katika Mahakama Kuu, Divisheni ya Mahakama ya Kazi.

Mwaka 2004, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilitunga sheria mpya za kazi ili kukidhi mahitaji ya mfumo wa kiuchumi na kijamii tulionao sasa hapa nchini. Sheria hizo ni Sheria ya Ajira na Mahusiano Kazini, Namba 6 ya mwaka 2004 na Sheria ya Taasisi za Kazi, Namba 7 ya mwaka 2004,

Tume ya Usuluhishi na Uamuzi (CMA) ni mojawapo ya Taasisi sita zilizoundwa chini ya Sheria ya Taasisi za Kazi Na. 7 ya 2004 na kupewa jukumu la kutatua migogoroya kikazi baina ya waajiri na wafanyakazi chini ya Sheria ya Ajira na Mahusiano Kazini Na. 6 ya mwaka 2004.