Wadau wetu

Katika utendaji wa majukumu yake Tume inashirikiana na wadau mbalimbali ikiwa ni pamoja na  Serikali, Vyama vya Wafanyakazi, Vyama vya Waajiri, Asasi za Kiraia na Mashirika ya Kimataifa.