Sisi ni nani

Tume ya Usuluhishi na Uamuzi ni chombo cha utatuzi wa migogoro ya kikaziiliyoanzishwa kwa mujibu wa kifungu cha 12 cha Sheria ya Taasisi za Kazi na 7/2004. Ni taasisi huru ya serikali ambayo katika utendaji wake haiingiliwi na vyama vya siasa, vyama vya wafanyakazi au vyama vya waajiri.