Kazi

Wafanyakazi wa Tume wanateuliwa na Tume au kuajiriwa na Mkurugenzi