Uongozi

Uongozi wa Tume unajumuisha Mkurugenzi,Naibu Mkurugenzi,Wakurugenzi wasaidizi na Wakuu wa Vitengo