Tunafanya nini

Kusuluhisha migogoro ya kikazi

Kuamua migogoro ya kikazi

Kuwezesha kamati ya huduma muhimu kufanya kazi

Kutunga kanuni kuhusu utendaji na utaratibu