Kamati ya huduma muhimu

Tume ya Usuluhishi na Uamuzi katika kutekeleza majukumu yake inaratibu Kamati ya Huduma Muhimu kama Maji, Umeme, Ulizi nk

Kamati ya huduma muhimu